Laatste wijzigingen

 

English

Frans


Ik zou me beschrijven als een activist in veel sociale domeinen.  Ik probeer gelijkheid en solidariteit op alle niveaus te promoten. Ik leef in België en probeer consequent te zijn met mijn opinies. Een van mijn favoriete citaten (van Montesquieu bijna 4 eeuwen geleden) is :

 

"Zou ik iets kennen dat nuttig is voor mij maar slecht voor mijn familie, ik zou het verwerpen,

Zou ik iets kennen dat nuttig is voor mijn familie maar slecht voor mijn vaderland, ik zou het proberen te vergeten,

Zou ik iets kennen dat nuttig is voor mijn vaderland maar slecht voor Europa of nuttig voor Europa maar slecht voor de wereld, ik zou het als een misdaad beschouwen."

Hierna vindt u informatie en links i.v.m. mijn activiteiten. Opgepast: de meeste sites werden niet door mij gemaakt.  Dus ben ik niet verantwoordelijk voor hun inhoud en de auteurs van de sites zijn niet verantwoordelijk voor mijn opinies.  Alle commentaar zijn welkom.

.

Geïnteresseerd door politiek?

Geïnteresseerd door sociale vragen?

 

Geïnteresseerd door mijn andere passies?

Werelddemocratie.  Meer dan 3 duizend jaar geleden had iemand het vreemd idee om te beslissen wie gelijk had door het aantal voor- en tegenstanders te tellen.  En hij vond dat (terecht) beter dan de sterkste of de slimste te laten beslissen.

Het idee om alle mensen van de wereld samen te laten beslissen is een stuk recenter.

De Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid is het Belgische federale ministerie waar ik als jurist werk sinds 1989.  Ik ben daar momenteel informatieambtenaar.

 

Wikipedia.  De buitengewone encyclopedie die iedereen mag verbeteren.  Ik neem een (zeer klein) deel aan dit prachtig project als gebruiker (het maken of het verbeteren van pagina's van de encyclopedie).  Ik ben ook een bewonderaar (en een gebruiker) van het collectief repertorium Dmoz.

 

Mijn eerste politieke partij is Ecolo.  Niet perfect, niet genoeg van links maar van ver de beste keuze in het Franstalig deel van het land.  Ecolo heeft websites op het  federaal niveau (op dit niveau ben ik lid van de "conseil de fédération", het  "Parlement" van de partij), op gewestelijk niveau (Brussel wat mij betreft) et op gemeentelijk niveau (Molenbeek wat mij betreft waar ik vanaf einde 2006 gemeenteraadslid ben).  Ik ben eveneens lid van de Nederlandstalige zusterpartij Groen!.

 

Openbaar centrum van maatschappelijk welzijn (in Molenbeek).   In principe heeft elke persoon die in België verblijft recht op sociale hulp.  Het doel van het OCMW is om aan eenieder de mogelijkheid te bieden om een waardig leven te leiden. Sinds 1995 en tot begin 2007, ben ik één keer per week aanwezig in het Centrum als OCMW raadslid.

 

Reizen.  Hier kunt u foto's zien die ik genomen heb: in Brazilië, Mali, India, Sinaï en Moskou.  Ik heb deze foto's genomen gedurende reizen o.a. voor de World Social Fora (zie ook mijn blog i.v.m. mijn reis in Mali).

 

Republikeinen. België is nog steeds een monarchie.  Het is een archaïsme maar jammer genoeg nog zeer populair in dit klein land.  Ik ben lid van de CRK, de Republikeinse Kring van België.

 

Collectif Solidarités contre l’exclusion.  Ik ben actief lid van deze organisatie die voor meer rechten voor de meest uitgeslotenen in België vecht.

Andere (oude) sites: Voor de geboorte van Wikipedia en Dmoz, had ik de site Belgian sites gemaakt (niet meer geactualiseerd).  Ik heb ook een aantal andere sites gemaakt, o.a. in verband met sociale zekerheid.  Meer en meer beschouw  ik dat bijna alles op het internet te vinden is  maar men moet weten hoe en waar te zoeken!

Opinions inhabituelles (ongewone meningen).  Hier vindt u mijn mening over politieke vragen.  Vaak op een polemische manier uitgedrukt.  U kan ook andere  van mijn artikels lezen:

Nous sommes de plus en plus riches (we worden steeds rijker)  (2004) (in tegenstelling tot wat veel mensen denken)

Les pièges de la pauvreté (armoedevallen) (1997)

Les consultants mercenaires (de huurmoordenaars-consultanten) (weldra)

La lettre bimestrielle des logements sociaux (De tweemaandelijkse brief van de sociale huisvesting) (mei 2006)

Tenslotte een beetje utopie, een korte tekst met een beschrijving van de société idéale (ideale maatschappij) en les questions sociétales les plus importantes (de meest belangrijke sociale vragen)

Sos-faim  Ik geef een groot deel van mijn loon aan deze NGO.  Voor mij is het een absolute plicht om op dit vlak te blijven helpen zolang er nog vrouwen, mannen en kinderen van honger sterven omdat ze niet genoeg geld hebben om voedsel te kopen.

 

Biologische onsterfelijkheid.  Ik hoop dat we ooit niet meer van ouderdom zullen sterven.  Dan zullen we de Fable of the Dragon-Tyrant als een profetische tekst beschouwen.

Over mijn familie en ik: omdat het ook andere mensen betreft is er geen link (privacy).  Ik ben in 1962 in Etterbeek (Brussel) geboren en ik woon met mijn partner en onze dochter in Molenbeek (Brussel).

Photo Didier Coeurnelle

 

 

 

 

 

 

Contact